بیانیه و اهداف پویش ایران من


 

ایران من ادای دین ما در جهت برآوردن وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به کودکان مناطقی است که به واسطه زندگی در نقاط دور از مرکز، دور افتاده نامیده، به حاشیه رانده شده اند و مورد بی مهری و محرومیت قرار گرفتند.

تا یاد بگیریند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است و آنچه این خاک را بارور می کند اراده، دانش و کوشش جمعی است.

 

 

باور ما این است که جایی به نام محروم وجود ندارد و

وقت آن است که این واژه با خلق فرصت های برابر از این خاک رخت برکند.

 

 

- مشارکت و بهره گیری از کمک های فعالین بخش خصوصی در جهت توسعه‌ی فضاهای آموزشی و مدارس

- کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری مدارس

پرورش فکری، توسعه فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان ایران من

- کمک به ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی اعم از کتابخانه، فرهنگسرا

- ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی  

-ایجاد زمینه و شرایط لازم برای کشف استعدادها، خلاقیت ها و ابتکار