گالری تصاویر

شوق گشایش مدارس از نگاه دوربین
جشن ایران من
پروژه پرواز کتاب
اینفوگرافی های پویش ایران من
پروژه های در حال ساخت
هم اندیشی مراکز مدرسه ساز
همایش خیرین مدرسه ساز-مکران
آیین گشایش مدارس ایران من استان چهارمحال و بختیاری
آیین گشایش مدارس ایران من استان خراسان شمالی
گردهمایی "توسعه آموزشی، پیش نیاز توسعه اقتصادی"
آیین گشایش مدارس ایران من استان قزوین
آیین گشایش مدارس ایران من خوزستان95
کمپین به اضافه یک کلاس
افتتاح مدارس ایران من استان خراسان رضوی
آیین گشایش مدارس استان خوزستان94
کودکان ایران من
آلبوم 3
آیین گشایش مدارس استان کردستان
شبی برای ایران من